Galwad am x2 Ymarferydd Creadigol
Gwynedd Greadigol

Dyddiad Cau: 24/10/17

Hoffai Ysgol Dyffryn Dulas Corris cyd-weithio gyda x2 Ymarferydd Creadigol ym meysydd TGCh/Ffilmio a Drama (gyda rhai sgiliau celf/crefftio os bosib). Rydym yn awyddus i weld a all weithio yn yr awyr agored gyda TGCh mewn ffordd ymarferol a chreadigol gynorthwyo disgyblion ymddieithredig (disengaged) bl. 5 a 6 i weld pwrpas mewn a mwynhau darllen, yn arbennig yn y Gymraeg.

Rydym yn rhagweld cytundeb o x6 diwrnod yr un i ddau ymarferydd. Neu gytundeb hirach os mae dim ond un ymarferydd (gyda’r sgiliau priodol) sy’n cael eu penodi. Os caiff dau ymarferydd eu penodi bydd disgwyl iddynt gyd-gynllunio (a chyd-weithio ar adegau).

Rhagwelir cychwyn y gwaith yr wythnos yn cych-wyn 15fed o Ionawr.

Y ffi yw £250 y diwrnod. Telir ffi un diwrnod arall ar gyfer cynllunio. Os yn byw 15 milltir neu fwy o’r ysgol telir costau teithio o £15 / dydd. Mae yna rywfaint o arian tuag at adnoddau.

Mae'n ofynnol i bob Ymarferydd Creadigol fod ar gael i fynychu un o'r rhaglenni hyfforddiant deuddydd am ddau ddiwrnod (yn ddi-dal) 21-22 Tachwedd neu 23-24 Tachwedd yn Venue Cy-mru Llandudno. Nid oes rhaid mynychu os ydych eisoes wedi derbyn hyfforddiant.

Cysylltwch gyda Sara Ashton-Thomas (Asiant Creadigol) sararhiannonashton@yahoo.co.uk neu 07833247439 am briff llawn a manylion am sut i ymgeisio.

Lawrlwytho rhagor o wybodaeth (PDF)

 

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share