Seminar CELFYDDYDAU CYFRANOGOL
Gwynedd Greadigol

Dewch i gwrdd â swyddogion awdurdodau lleol o ogledd Cymru sy’n gweithio yn y gwasanaethau celfyddydol. Dysgwch am y gwaith celfyddydol sy’n digwydd yn ein cymunedau a’r effaith y mae’n ei gael ar drigolion gogledd Cymru. Cyfle i rannu arferion da a chreu cysylltiadau. Mae hwn yn ddigwyddiad addas i ymarferwyr creadigol, gweithwyr celfyddydol, comisiynwyr, arianwyr ac unrhyw rai sydd â diddordeb yn y celfyddydau cymunedol.

Cyflwyniadau ? Sesiwn Holi ac Ateb ? Gweithdai Creadigol ? Cwrdd a’ch Swyddog Awdurdol Lleol ? Rhwydweithio

Cyfranogwyr:

• Ceri Williams, (Oriel Ynys Môn: Cyngor Ynys Môn)
• Gwawr Wyn Roberts (Cyngor Gwynedd)
• Sian Young (Cyngor Conwy)
• Sian Fitzgerald (Cyngor Sir Ddinbych)
• Trefor Lloyd Roberts (Cyngor Sir y Fflint)
• Jo Marsh, (Oriel Wrecsam: Cyngor Wrecsam)

Cliciwch yma am fanylion llawn
Cliciwch yma am ffurflen archebu lle

 

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share