MENTOR ARLOESEDD CREADIGOL
Gwynedd Greadigol

MENTOR ARLOESEDD CREADIGOL
£22k – £28k
Dyddiad cau: 12.00, Dydd Llun, 24 Ebrill 2017

Mae Cwmni'r Frân Wen yn chwilio am berson brwdfrydig, deinamig ac ysbrydoledig i ymuno â thîm Frân Wen yn ystod cyfnod mwyaf cyffrous yn eu hanes.

Dyma gyfle i wneud cyfraniad gwerthfawr wrth gynllunio a gweithredu rhaglen gyfranogol ffyniannus i bobl ifanc.

Bydd y Mentor Arloesedd Creadigol yn ysbrydoli pobl ifanc gan eu cymell i gredu bod unrhywbeth yn bosib drwy fod yn greadigol.

“Mae’r swydd hon yn elfennol i lwyddiant Frân Wen wrth iddynt gynnwys pobl ifanc yn eu gwaith. Heb y mentor, ni fyddem yn ymwneud hanner cymaint â theatr, nac mor ymwybodol o’r hyn sy’n digwydd o’n cwmpas yn y byd.

“Dyna pam mae’n hanfodol fod y mentor yn gallu ffurfio perthynas gyfeillgar, agos gyda ni’r bobl ifanc, yn gallu ein hannog i ddarganfod yr hyn rydym am ei ddweud a’n cyffroi dros y cyfrwng creadigol o fynegi hynny”

“Rhaid i’r ymgeisydd fod yn ffrind, athro ac ysgogwr i ni bobl ifanc felly bu i ni ddewis enwi’r swydd yn “mentor” gan dyna’n union rydym ei angen, mentor.”

Panel Pobl Ifanc Frân Wen

PECYN SWYDD: Lawrlwytho pecyn swydd (PDF)

FFURFLEN GAIS: Lawrlwytho ffurflen gais (Word)

EBOST: nia@franwen.com

FFÔN: 01248 715048

 

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share