Swyddi Haf i bobl ifanc (Gwynedd + Mon)
Gwynedd Greadigol

Mae'r Rhaglen Cymunedau Gwledig yn y broses o recriwtio bobl ifanc (17-25 mlwydd oed) o Wynedd a Ynys Môn ar gyfer prosiectau Byw a Bod dros yr haf eleni.

1. Swyddi Byw a Bod Digidol
Bydd Arloesi yn recriwtio a chyflogi 10 o bobl ifanc o Wynedd a Môn (a all fod yn astudio yn rhywle arall) ac yn trefnu lleoliadau gwaith gyda busnesau TGCh yng Ngwynedd a Môn am 10 wythnos dros yr haf. Bydd angen iddyn nhw gael sgiliau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg neu Mathemateg).

• Manylion y swyddi Byw a Bod Digidol ac y ffurflen gais i’w gael ar eu gwefan yma http://www.arloesigwyneddwledig.com/gweithgareddau/prosiectau/thema-6-cydweithredol/byw-a-bod-digidol/

2. Swyddi Byw a Bod Perfformio
Bydd Arloesi yn recriwtio a chyflogi 10 o bobl ifanc creadigol (17-25 mlwydd oed) o Wynedd neu Môn (gallent fod yn astudio yn rhywle arall) sydd gyda sgiliau perfformio, marchnata, rheoli neu ffilmio am 10 wythnos dros yr haf eleni.

Mae 4 swydd o fewn y prosiect sef y canlynol:
1. Dyfeisio a pherfformio (7 person ifanc)
2. Marchnata a Hyrwyddo’r (1 person ifanc)
3. Rheoli prosiect a gweinyddu. (1 person ifanc)
4. Technolegol/Ffilmio (1 person ifanc)

• Manylion am y swyddi Byw a Bod Perfformio a’r ffurflenni cais priodol i gael ar eu einfan yma
http://www.arloesigwyneddwledig.com/gweithgareddau/prosiectau/thema-6-cydweithredol/byw-a-bod-perfformio/

Y dyddiad cau ar gyfer y ddau brosiect ar y 24ain o Ebrill, 2017.

 

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share