Mapio Celfyddydau ac Iechyd Cymru: arolwg
Gwynedd Greadigol

Mae’r Cyngor Celfyddydau yn falch o gomisiynu arbenigwyr yn y maes, Frances Williams a Clive Parkinson o Brifysgol Fetropolitan Manceinion, i ymgymryd â’r astudiaeth ar eu rhan.

Gellwch gymryd rhan drwy adael iddynt wybod am unrhyw waith yn y maes yr ydych ynghlwm wrtho drwy lenwi’r arolwg (mae dolen iddo isod).

Pam?

Gwelwyd yr angen ar ôl trafodaethau diweddar gyda Llywodraeth Cymru. Y nôd yw archwilio sut y gall y celfyddydau gyfrannu’n fwy at iechyd a llesiant pobl Cymru a lle y dylai ein hegni fynd yn y dyfodol.
Cam cyntaf y daith hon yw cael darlun clir o’r ystod o ymarfer a gweithgarwch cyfredol.

Pwy ddylai lenwi’r arolwg?

Llenwch yr arolwg os ydych yn:

Ø Cynnal prosiect celfyddydol sydd â’r bwriad o ddarparu canlyniadau iechyd a llesiant i ymgyfranogwyr yng Nghymru
Ø Yng Nghymru ac yn glinigwr/gweithiwr y GIG/academydd/ymchwilydd /gweithiwr ym maes iechyd neu ofal cymdeithasol/ymarferydd celfyddydol gyda diddordeb/ymarfer/arbenigedd penodol yn y Celfyddydau ac Iechyd

Pryd mae’r dyddiad cau?

Dydd Gwener 5 Mai 2017.

Cwestiynau?

Os oes gennych, e-bostiwch Frances Williams: francespushkin@outlook.com neu ffoniwch
01248 716652

 

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share