Oes gennych chi 5 munud? Cymerwch ran yn ein holiadur i'n helpu i wella ein gwefan
Gwynedd Greadigol

Ein nôd gyda Gwynedd Greadigol yw i hyrwyddo’r celfyddydau a’r diwylliant Cymraeg yng Ngwynedd.

Rydym am ailgynllunio ein gwefan yr Hydref hwn, i'w gwneud hi'n haws i chi ei defnyddio ac yn fwy defnyddiol i chi ddod o hyd i wybodaeth am y celfyddydau yn yr adal.

Drwy ateb yr holiadur byr hwn, bydd eich adborth yn ein helpu ni i ddatblygu'r wefan a'r gwasanaethau rydym yn eu cynnig ar-lein yn y dyfodol.

Gallwch chi gwblhau'r holiadur yma: https://www.surveymonkey.co.uk/r/BR7MVWG

Mae'r holiadur ar agor rwan tan ddydd Gwener 8 Medi 2017

 

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share