SWYDD: Swyddog Rhanbarthol, Cynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol
Gwynedd Greadigol

Llawn amser, 37 o oriau'r wythnos
Dyddiad cai: 25 Medi
Gradd C: £23,649 – £31,700 yn ddibynnol ar brofiad

Mae Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru yn cydweithio ar brosiect mawr i wella safon addysg greadigol yn ysgolion Cymru. Yn y Cynllun Dysgu Creadigol a'r Celfyddydau mae rhaglen uchelgeisiol o weithgarwch.

Disgrifia'r Cynllun strategaeth o weithredu ar y cyd sy'n fodd i Gyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru gydweithio i roi ar waith yr argymhellion sydd yn adroddiad yr adolygiad, Y Celfyddydau mewn Addysg (Smith 2013).

Rydym yn chwilio am Swyddog Rhanbarthol i ymuno â’n tîm prosiect. Bydd gan ddeilydd y swydd hon swyddogaeth bwysig wrth gefnogi Rheolwr y Rhaglen i weithredu'r argymhellion hynny.

Gweithiwn drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg am mae rhuglder yn y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig) hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Mae ein buddion yn cynnwys oriau/patrwm gwaith hyblyg, gwyliau hael a chynllun pensiwn. Am ragor o fanylion a ffurflen gais ewch i www.celf.cymru/swyddi

Lleolir y swydd hon ym Mae Colwyn.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â’r swydd, yna cysylltwch â dysgu.creadigol@celf.cymru

Dyddiad cau: 12:00 canol ddydd ar 25ain Medi 2017

Rydym yn rhagweld cynnal cyfweliadau ar 9fed Hydref 2017

Dylid anfon ffurflenni cais at AdranAdnoddauDynol@celf.cymru

Noder, ni fydd CV yn cael eu derbyn.

Gweithredwn Bolisi Cyfle Cyfartal ar recriwtio a chroesawn geisiadau gan bob adran o'r gymuned yn y

Gymraeg neu Saesneg.

Ffurflen Gais A (Saesneg yn unig...)

Ffurflen Gais B (Saesneg yn unig...)

Disgrifiad Swydd Swyddog Rhanbarthol (Saesneg yn unig...)

Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal (Saesneg yn unig...)

 

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share