Gwobr Celfyddydau Cymreig bob dwy flynedd
Gwynedd Greadigol

Gwybodaeth

Mae Nova yn wobr celf bob dwy flynedd sy’n agored i bob artist gweledol Cymreig tri deg pump oed neu iau ac mae modd cymryd rhan am ddim.

Nod Nova yw cefnogi a hyrwyddo rhagoriaeth yn y celfyddydau yng Nghymru drwy roi cyfle i artistiaid gael panel o'n dewiswyr uchel eu proffil yn edrych ar eu gwaith, ynghyd â chael eu dewis i arddangos eu gwaith yn RCA, Conwy fel rhan o arddangosfa gyntaf Nova ym mis Tachwedd 2017.

Sut i Ymgeisio

Beth fyddwch chi ei angen i lenwi’r ffurflen gais:
▪ Gwybodaeth amdanoch chi'ch hun - e.e. enw, manylion cyswllt, URL gwefannau
▪ Datganiad yr Artist - 250 o eiriau amdanoch chi eich hun a'ch gwaith wedi'i ysgrifennu yn y 'person cyntaf' i'w ddefnyddio yng nghatalog yr arddangosfa ac at ddibenion hyrwyddo
▪ Hyd at dair ffeil ddigidol o'r gwaith rydych chi'n ei gyflwyno - e.e. jpegs
▪ Gwybodaeth am y gwaith rydych chi'n ei gyflwyno - e.e. dimensiynau, deunyddiau

Pryd i Ymgeisio

Mae gennych ddau gyfle i gyflwyno eich ceisiadau:
• Cyflwyniadau Cynnar Am Ddim: 28 Ebrill – 21 Gorffennaf 2017
• Ceisiadau Safonol (ffi o £10 yn gymwys): 22 Gorffennaf - 18 Medi 2017

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i https://nova.cymru/cy/applyOriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share