Yn galw holl bartneriaethau busnes / celfyddydol
Gwynedd Greadigol

Dyddiad Cau CultureStep
Dydd Iau 6 Gorffennaf 2017
Mae rhaglen CultureStep C&B Cymru yn buddsoddi arian i mewn i bartneriaethau busnes / celfyddydau er mwyn gwella prosiectau a chynyddu eu heffeithiolrwydd yn y tymor hir.Y dyddiad cau nesaf ar gyfer cyflwyno cais yw dydd Iau 6 Gorffennafr a bydd panel CultureStep yn ystyried buddsoddi mewn prosiectau sy'n cydnabod o leiaf un o'r blaenoriaethau canlynol:

Celf a Phlant
Celf a Phobl Hŷn
Celf a Threchu Tlodi
Celf ac Iechyd
Celf a’r Amgylchedd

Gellirlawrlwytho canllawiau llawn yma. Os hoffech ymgeisio, ffoniwch C&B Cymru ar 029 2030 3023. Fel arall gallwch ebostio contactus@aandbcymru.org.uk

 

 Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share