Platfform || Pontio - Galw am Geisiadau
Gwynedd Greadigol

Partneraieth newydd rhwng rhaglen Platfform Theatr Iolo a Pontio ar gyfer artistiaid sydd am ddatblygu gwaith yn yr iaith Gymraeg gyda, ac ar gyfer, teuluoedd yng Ngogledd Cymru.

Rhaglen dair-blynedd arbrofol Theatr Iolo yw Platfform gyda’r bwriad o gefnogi gwaith ymchwil gan artistiad sy’n dod i’r amlwg ac i ddatblygu theatr a digwyddiadau i blant, pobl ifanc a theuluoedd mewn partneriaeth â chanolfannau celfyddydol a theatrau. Un o prif amcanion rhaglen Teulu Pontio yw cyflwyno mwy o waith yn Pontio yn y Gymraeg i deuluoedd, nod sy’n cydfynd â ffocws Platfform. Drwy hyn, bydd y prosiect yn tynnu at ei gilydd profiad, adnoddau a rhwydweithiau y ddau sefydliad i greu rhaglen gryno a phwrpasol o ddatblygu artistiaid.

Ar y cyd â phreswyliadau trydedd blwyddyn Platfform yn Ne Cymru a Phowys, bydd Platfform||Pontio yn ffocysu ar weithio gydag artist sydd yn gweithio yng Ngogledd Cymru (neu sy'n gallu dangos ymrwymiad cryf at yr ardal â'i chymunedau) o fis Medi 2017 hyd at Fai 2018 i ddatblygu gwaith yn y Gymraeg ar gyfer, a chyda, teuluoedd a phlant rhwng 4 a 7 oed.

Bydd yr artist llwyddiannus yn derbyn pecyn o gymorth pwrpasol a fydd yn cychwyn ym mis Medi 2017 ac yn cynnwys cefnogaeth Cynhyrchydd Prosiectau Cymraeg Platfform Megan Childs, a staff Pontio, i gyflawni syniadau, cymorth gweinyddol, marchnata a thechnegol ynghyd â help i wneud cysylltiadau â theuluouedd. Bydd yr artist yn ogystal yn derbyn pecyn hyfforddiant ac ymweliadau, gan gynnwys cefnogaeth mentoriaid proffesiynol o’r diwydiant ynghyd â chyfleuoedd i rhwydweithio gyda rhai eraill yn y maes. Bydd yr artist yn derbyn tâl dyddiol yn unol â chyfradd safonol y diwydiant, ynghyd â chyllideb artistig (i’w rheoli ar y cyd â’r cyhyrchydd) o £3,000 ar gyfer tri bloc o dri diwrnod o waith ymchwil a datblygu rhwng Ionawr 2018 a Mai 2018 a fydd yn arwain at gyflwyniad cyhoeddus yn Pontio.

Mae Platfform yn derbyn cefnogaeth ariannol hael gan Gyngor Celfydyddau Cymru a sefydliad Esmée Fairbairn.
Mae manylion llawn am y prosiect a sut i wneud cais ar ein gwefan neu cliciwch yma http://www.theatriolo.com/?q=content/platfformpontio (yma yn fuan...)
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 4 Gorffennaf am hanner dydd.
I gael mwy o wybodaeth am Platfform, am brosiectau blaenorol a chyfredol y cynllun, a gwybodaeth am yr artistiaid sy'n cymryd rhan yn y cyfnodau preswyl hirach, ewch i www.theatriolo.com a dilynwch flog www.platfform.cymru (yma yn fuan...)Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share