SWYDD Cyfarwyddwr Artistig (ail hysbyseb)
Gwynedd Greadigol

Mae Galeri Caernarfon yn cynnig cyfle gwych i unigolyn arbennig lunio a dylanwadu ar ddatblygiad rhaglenni adloniant, celfyddyd a chymunedol Galeri Caernarfon i gychwyn cyn gynted a phosib.

Mae hon yn swydd cyffrous a heriol sydd yn cynnig cyfleoedd i’r person iawn allu gweithredu ystod eang o syniadau a phrosiectau wedi eu canoli o gwmpas y ganolfan celfyddydol mwyaf Cymreig yng Nghymru.

Rydym yn chwilio am berson profiadol, egniol a brwdfrydig sydd yn llawn syniadau ynglyn a sut gellir cynnal safon uchel rhaglen Galeri a’i ddatblygu ymhellach.

Cyflog: £30,441 - £40,358

Oriau: Cytundeb gwaith 40 awr yr wythnos (i’w gweithio rhwng dydd Llun – Sul fydd yn cynnwys oriau anghymdeithasol)

Dyddiad Cau: 17:00, dydd Llun, 10 Ebrill 2017.

Cyfweliadau: Dyddiad i’w gadarnhau.

Ffurflen gais (word)
Swydd ddisgrifiad llawn (PDF)

 

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share