Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol:
Galwad am Ymarferwyr Creadigol – Ysgol y Berwyn, Y Bala
Gwynedd Greadigol

Cyllideb: £8,000
Cyfnod y Prosiect: Tachwedd 2017 - Mai 2018
Dyddiad Cau Ceisiadau: 5 Tachwedd 2017
Dyddiad Cyfweliad: 14 Tachwedd 2017


Mae Ysgol y Berwyn yn gwahodd ceisiadau oddi wrth Ymarferwyr Creadigol (unigolion a phartneriaethau) sydd â chefndir mewn comedi a chyfryngau digidol i weithio gyda hyd at dau ddeg chwech o ddisgyblion Blwyddyn 7 (bechgyn a merched, 11-12 oed, Cyfnod Allweddol 3) i gyd-greu prosiect trawsgwricwlaidd gyda’r nôd o wella cyrhaeddiad mewn llefaredd Saesneg.

Hoffai’r ysgol gefnogi’r disgyblion i ddatblygu ‘arfer creadigol y meddwl’ ddisgybliedig sy’n cynnwys y gallu i fyfyrio’n graff. Mae’r brîff yn gymharol agored ar hyn o bryd, i roi lle i Ymarferwyr Creadigol weithio ar y cyd â’r
Athro Saesneg a’r Athro Addysg Grefyddol a’u dysgwyr i ddatblygu’r prosiect a’i ganlyniadau’n fanylach.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share