Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol:
Galwad am Ymarferwyr Creadigol – Ysgol Morfa Nefyn
Gwynedd Greadigol

Mae Ysgol Morfa Nefyn yn chwilio am ymarferwyr all ddatblygu sgiliau technoleg gwybodaeth ynghyd a sgiliau mentergarwch y plant mewn ffordd creadigol a pherthnasol. Unigolion brwdfrydig, egniol, a chyffrous a all ddod a gwerth ac ystyr i brosiect sy’n ymwneud a sgiliau bywyd go iawn.

Rhaid i chi fod â tystysgrif DBS cyfredol ac yswiriant atebolrwydd cyhoeddus.

Dyddiad cau 12:00 ar 1 Tachwedd

Mi fydd cyfweliadau a chyfle i gyfarfod y plant a’r athrawon ar fore dydd Llun, Tachwedd 13eg, lle bydd gofyn i chi wneud cyflwyniad a gweithgaredd byr.

Os hoffech wybod mwy yna ffoniwch Lisa ar 07919 593 475

Cliciwch yma am fanylion llawn

 

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share