Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol:
Galwad am Ymarferwyr Creadigol – Ysgol Gynradd Llanaelhaearn
Gwynedd Greadigol

Dyddiad cau: 6 Tachwedd, 2017

Mae Ysgol Llanaelhaearn yn chwilio am ymarferwyr creadigol hyblyg sydd â’r gallu i weithio mewn partneriaeth (rhannu , gwneud penderfyniadau, hwyluso profiadau ymarferol ac arfarnu a myfyrio) ar y cyd â’r athrawon.


Maent yn chwiolio am rhywun sy’n medru ysgogi ac ysbrydoli eraill o fewn awyrgylch cynhaliol.
Hoffai’r dysgwyr weithio gyda rhywun cŵl, clên, amyneddgar, sy’n deall plant, yn fentrus ac yn llawn dychymyg.

Gyda diddordeb?

Manylion llawn - cliciwch yma

 

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share