Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol:
Galwad am Ymarferwyr Creadigol – Ysgol Cybi
Gwynedd Greadigol

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Hydref 31, 2017, 5yp
Dyddiad Cyfweld: Tachwedd 7, 2017

Artistiaid / Ymarferwyr Creadigol:
• Sgiliau Clown / Syrcas
• Cerddoriaeth / Ysgrifennu caneuon
• Pensaernïaeth
• Ysgrifennu Creadigol / Barddoniaeth / Straeon
• Cerflunwaith

Maent yn chwilio am ymarferwyr creadigol sy'n ddwyieithog, a all ysbrydoli disgyblion i fwynhau defnyddio'r Gymraeg yn yr ysgol.

Bydd gennych brofiad o weithio ar brosiectau Cymraeg neu ddwyieithog, mewn ysgolion, neu gyda grwpiau cymunedol eraill.

Manylion llawn am sut i wneud cais - cliciwch yma

 

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share