Cyfle - Celf Cyhoeddus Castell Fflint
Gwynedd Greadigol

Dyddiad cau 1 Rhagfyr

Cyllideb oddeutu £35,000-£50,000 (yn dibynnu ar osodiadau posibl)
Dyddiad: 20 diwrnod o gynllunio ac ymchwil ym mis Rhagfyr 2017 a 60 diwrnod o waith prosiect rhwng mis Ionawr a mis Mawrth 2018

Ynglŷn â’r prosiect

Mae Llywodraeth Cymru wedi neilltuo cyllid i ddatblygu cynnig celf gyhoeddus ar gyfer Castell y Fflint fel rhan o brosiect adfywio a datblygu ehangach. Rhwng mis Ionawr a mis Mawrth 2018 bydd tîm / consortiwm o artistiaid, neu sefydliad, yn cael eu comisiynu i weithio gyda chymunedau'r Fflint i archwilio, trafod ac ymchwilio eu dyheadau ar gyfer blaendraeth y Fflint, y castell a'r berthynas gyda’r dref. Bydd yr artistiaid yn defnyddio creadigrwydd i ymgysylltu’n llawn â’r gymuned leol i ddatblygu themâu a straeon i’w defnyddio i lywio cynhyrchiad gwaith celf cyhoeddus parhaol i’w gomisiynu yn y dyfodol. Bydd adran Celfyddydau, Diwylliant a Digwyddiadau Cyngor Sir y Fflint yn rheoli’r prosiect.

Mae hwn yn gomisiwn penodol i gontractio tîm neu gonsortiwm o artistiaid neu sefydliad i weithio yng nghymunedau'r Fflint mewn amryw o fathau o gelf am 60 diwrnod rhwng 8 Ionawr a 30 Mawrth 2018, gydag ymchwil a chynllunio yn digwydd ym mis Rhagfyr 2017. Byddem yn croesawu artistiaid i fynegi diddordeb, o bob math o gelf, sy’n brofiadol iawn wrth weithio gyda chymunedau amrywiol. Yn arbennig, byddem yn croesawu datganiadau o ddiddordeb gan dîm/ consortiwm o artistiaid neu sefydliadau gan ddefnyddio amryw o ffurfiau celf.

Sut i wneud cais

Mae angen e-bostio datganiadau o ddiddordeb
at gwenno.e.jones@flintshire.gov.uk erbyn dydd Gwener 1 Rhagfyr 2017 a rhaid iddo gynnwys CV ar gyfer pob Artist yn amlinellu profiad perthnasol, manylion cyswllt dau ganolwr fesul tîm, cynnig yn nodi sut y byddech yn ymateb i’r brîff a llythyr eglurhaol, amcangyfrif o’r gyllideb.

Manylion llawn (PDF)

Am drafodaeth anffurfiol, cysylltwch â Gwenno Jones 01352 702471.
Gweler y dogfennau sydd ynghlwm am ragor o wybodaeth ynghylch sut i ymgeisio.

 

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share