Swydd Cyfarwyddwr Artistig: Galeri, Caernarfon
Gwynedd Greadigol

Mae Galeri Caernarfon yn cynnig cyfle gwych i unigolyn arbennig lunio a dylanwadu ar ddatblygiad rhaglenni adloniant, celfyddyd a chymunedol Galeri Caernarfon i gychwyn cyn gynted a phosib.

Mae hon yn swydd cyffrous a heriol sydd yn cynnig cyfleoedd i’r person iawn allu gweithredu ystod eang o syniadau a phrosiectau wedi eu canoli o gwmpas y ganolfan celfyddydol mwyaf Cymreig yng Nghymru.

Rydym yn chwilio am berson profiadol, egniol a brwdfrydig sydd yn llawn syniadau ynglyn a sut gellir cynnal safon uchel rhaglen Galeri a’i ddatblygu ymhellach.

Cyflog: £29,628 - £35,261
Oriau: Cytundeb gwaith 40 awr yr wythnos (i’w gweithio rhwng dydd Llun – Sul fydd yn cynnwys oriau anghymdeithasol)

Dyddiad Cau: 12.00 (hanner dydd), dydd Gwener, 3 Mawrth, 2017.
Cyfweliadau: Bwriedir cynnal y cyfweliadau yn ystod yr wythnos sydd yn cychwyn 6 Mawrth, 2017.

Gellir lawrlwytho’r ffurflen gais a swydd ddisgrifiad o wefan Galeri – galericaernarfon.com

Am fwy o wybodaeth neu am sgwrs anffurfiol, cysylltwch â:
Gwyn Roberts | 01286 685 201 | gwyn.roberts@galericaernarfon.com
Iona Davies | 01286 685 218 | iona.davies@galericaernarfon.com

 

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share