Galwad agored - Arddangosfa Celf Agored 2018
Gwynedd Greadigol

Dyddiad ar gyfer cyfwlyo’r gwaith yw 7 a 8 Rhagfyr

Mae’r Arddangosfa yn agored i bob artist a myfyriwr 18 oed a hŷn sy’n byw neu’n gweithio yng Nghymru.

Gwobrau o £200 a gwobr Dewis y Pobl £100

Bydd yr arddangosfa yn rhedeg o 6 Ionawr hyd at 10 Chwefror.

Darllennwch yr amodau (PDF)

Ffurflen gais

 

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share