Galw am: Asiantau Creadigol i Cyngor Celfyddydau Cymru
Gwynedd Greadigol

Ydych chi'n feddyliwr creadigol? Ydych chi'n cynhyrchu syniadau? A fedrwch chi weld y darlun mawr a dod a chymhwyso eich dulliau a'ch syniadau creadigol chi at ystod o bynciau? Os felly, hoffem glywed gennych.

Mae Asiantau Creadigol yn defnyddio eu profiad ymarferol o ‘greadigrwydd’, a gallant weithredu fel catalydd sy’n gallu ymateb i flaenoriaethau ac anghenion datblygu unigol pob ysgol. P’un a ydych o’r sector celfyddydau, diwylliant, treftadaeth, y diwydiannau creadigol, gwyddoniaeth neu sectorau eraill, eich sgiliau allweddol fydd eich gallu i herio, cefnogi a chynnal ymarfer newydd ym maes dysgu creadigol.

Fel rhan o'r Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol, sydd â'r nod o hybu ffyrdd newydd o weithio, gyda rhaglenni dysgu arloesol wedi'u teilwra'n arbennig sydd wedi'u cynllunio i wella ansawdd addysgu a dysgu, byddwn yn chwilio am tua 200 o Asiantau Creadigol i weithio yn y Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol yn ystod y flwyddyn academaidd 2016/17 yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Darllenwch Y Prospectws ar gyfer Asiantau Creadigol:
Prosbectws Ysgolion Creadigol Arweiniol ar gyfer Asiantau Creadigol (Saesneg yn unig)

Y dyddiad cau i gyflwyno ceisiadau ar gyfer blwyddyn academaidd 2017/18 yw 13 Chwefror 2017. Ni dderbynir ceisiadau ar hyn o bryd.

 

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share