Dyddiad Cau CultureStep
Gwynedd Greadigol

Dydd Iau 2 Chwefror 2017

Mae rhaglen CultureStep C&B Cymru yn buddsoddi arian i mewn i bartneriaethau busnes / celfyddydau er mwyn gwella prosiectau a chynyddu eu heffeithiolrwydd yn y tymor hir.

Y dyddiad cau nesaf ar gyfer cyflwyno cais yw dydd Iau 2 Chwefror a bydd panel CultureStep yn ystyried buddsoddi mewn prosiectau sy'n cydnabod o leiaf un o'r blaenoriaethau canlynol:

• Celf a Phlant
• Celf a Phobl Hŷn
• Celf a Threchu Tlodi
• Celf ac Iechyd
• Celf a’r Amgylchedd

Gellir lawrlwytho canllawiau llawn yma

Os hoffech ymgeisio, ffoniwch C&B Cymru ar 029 2030 3023. Fel arall gallwch ebostio contactus@aandbcymru.org.uk

 

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share