Ymchwil a Datblygu - Wrth Fy Nagrau I
Gwynedd Greadigol

Bydd Cwmni Theatr Bara Caws yn cynnal prosiect Ymchwil a Datblygu am bythefnos ar lyfr Angharad Tomos, Wrth fy Nagrau I, rhwng y 4 - 16 Rhagfyr eleni.

Byddant yn cydweithio â Chwmni Dawns i Bawb i edrych ar pryd mae'r corfforol yn goresgyn y geiriol er mwyn archwilio dulliau newydd o adrodd stori.

Maent yn chwilio am 3 actores all chwarae 20au, 40au a 60/70au o ran oed, ac sydd â diddordeb yn y gair llafar ac mewn gwaith corfforol/symud.

Mae'n rhaid i chi fedru ar Gymraeg rhugl.

Os oes gennych ddiddordeb yn y prosiect, gyrrwch eich CV at mari@theatrbaracaws.com

erbyn 9 Hydref. Bwriedir cynnal diwrnod o glyweliadau yng Nghaernarfon ar 23 Hydref.

Diolch arbennig i Gyngor Celfyddydau Cymru am noddi’r prosiect.

 

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share