Swydd - Cynorthwydd Oriel
Gwynedd Greadigol

Oriel Brondanw, Plas Brondanw, Llanfrothen, LL48 6SW

Swydd llawn amser am gyfnod penodol dros dymor yr ymwelwyr i hwyluso rhediad un o orielau ieuengaf Cymru.

Anghenion: rhyglder yn y Gymraeg a’r Saesneg. Awyddi gyfathrebu â’r cyhoedd. Brwdfrydedd am gelf a diwylliant. Y gallu i hyrwyddo ar lafar ac wrth ysgrifennu.

Dymuniad i dderbyn hyfforddiant elfennol mewn rheoli casgliadau. Paradrwydd i weithio mewn tîm ac i fwrw iddi.

Oriau: 37.5 yr wythnos yn unol â chanllawiau cyflog statudol

Am fwy o fanylion, gyrrwch ebost at y Curadur, post post@susanwilliamsellis.org

 

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share