Prosiect Ysgolion Creadigol Clwstwr Garndolbenmaen Bl 2
Gwynedd Greadigol

Mae Ysgol Garndolbenmaen, Y Gorlan Tremadog, Borth y Gest a Beddgelert yn glwstwr o bedair ysgol sy’n cymryd rhan ar y cyd yn y prosiect ysgolion creadigol.

Yn eisiau: Ymarferwyr Drama/Cerdd & Celf

Eleni maent yn chwilio am un neu ddau artist drama (gyda cyfuniad o sgiliau dawns, ffilm a cherdd yn ddymunol ond nid yn angenrheidiol) er mwyn gweithio ar feithrin hyder a llafaredd yn y Gymraeg yn bennaf, ac er mwyn meithrin llythrennedd a mynegi dychmygus drwy’r celfyddydau mynegiannol.

Mae’r flwyddyn darged yn amrywio o ysgol i ysgol ac fe fydd gofyn am deilwra ar gyfer hyn, neu ganfod dau artist i gyflawni y gwaith.

Ceir dwy ysgol eisiau gweithio gyda blwyddyn 2 a dwy sydd am weithio gyda blwyddyn 5/6.

Y bwriad wrth weithio gyda blwyddyn 2 yw creu caneuon/gemau syml i feithrin llafaredd yn y Gymraeg ac i hybu mynegiant creadigol drwy y celfyddydau mynegiannol.

Y bwriad wrth weithio gyda blwyddyn 5/6 yw creu sgript ar thema benodol fydd yn hybu llafaredd a llythrennedd yn y Gymraeg a fydd yn defnyddio amrywiaeth o’r celfyddydau mynegiannol yn ddawns, cerdd, drama, a ffilm.

Gellir disgwyl i ymarferydd Drama unigol dreulio o leiaf 4 diwrnod yn y 4air ysgol rhwng Hydref a Rhagfyr, (o leiaf 16 diwrnod) neu gellir rhannu y gwaith rhwng dau ymarferydd.

Yn ddelfrydol, fe hoffai’r ysgolion hefyd gyflogi ymarferydd Celf am ddau ddiwrnod i weithio gyda’r ddau grwp blwyddyn 2. Y bwriad fyddai creu gwaith celf yn seiliedig ar gynnwys eu caneuon/gemau ac yna ei becynnu yn syml i ffurf llyfryn (Dim argraffiad proffesiynol) Gall y plant wedyn ei rannu gyda’i rhieni a gweddill yr ysgol. Gellir disgwyl i’r ymarferydd Celf dreulio dau ddiwrnod mewn dwy ysgol rhwng Hydref a Rhagfyr.

Nodiadau ychwanegol

Mae’r Celfyddydau Mynegiannol – Dawns, Drama,Cerdd a ffilm ar y cwriciwlwm cenedlaethol newydd. Mae gan yr ysgolion ddiddordeb mewn datblygu ffyrdd cynaliadwy y gallant ymgorffori y celfyddydau mynegiannol o fewn eu dysgu.

Mae canran uchel o siaradwyr Cymraeg ail iaith ym Meddgelert a Borth y Gest, a meithrin hyder mewn Cymraeg llafar a hybu Cymraeg fel iaith yr ysgol a’r buarth ydy’r prif amcan yma. Yn Y Gorlan mae yna ganran o’r plant gydag anhwylderau iaith a mynegi ac fe fyddai caneuon/gemau a rhigymau syml yn medru bod o gymorth yn hyn o beth. Mae Garndolbenmaen yn ysgol mwy naturiol Gymraeg, ond fe hoffent weld annog mynegiant llafar a llythrennedd rhai o’r bechgyn yn arbennig yn cael ei ysbarduno drwy y prosiect hwn.

Am fwy o fanylion cysylltwch gyda Manon Prysor

mahuws@googlemail.com

07762745104

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share