TOCYNNAU AR WERTH I RAWFFEST GŴYLGRAI 17 TAN 20 AWST 2017
Gwynedd Greadigol

Prynnwch docynnau i ŴylGrai, yr ŵyl celfyddyd ieuenctid newydd, fydd ar fynd yn Venue Cymru a mannau eraill yn Llandudno o 17 tan 20 Awst 2017.

Dyma’r tro cyntaf i’r ŵyl yma ddigwydd yng Ngogledd Cymru.

Mae’r rhaglen graidd newydd ei chyhoeddi ac mae’n gwireddu’r enw oedd iddi ym mlwyddyn gynta’r ŵyl, sef bod yn wreiddiol, yn fympwyol ac yn feiddgar. Bydd GŵylGrai yn dwyn yn ei sgìl y gorau oll o fydoedd theatr, cerdd, celfyddyd a ffilm sy’n cael ei greu gan bobol ifanc heddiw, o farddoniaeth pync i gelfyddyd amgylchedd.

Meddai Rowen Kimpton, Cynrychiolydd Ieuenctid Grŵp Llywio GŵylGrai,

“Y peth pwysig ynghylch GŵylGrai ydi mai i bobol ifanc, gan bobol ifanc, y mae hi. Ffrwydrad sydd yma o gelfyddyd, syrcas, crefft, dawns, ffasiwn, ffilm, llenyddiaeth, ffotograffiaeth, y gair llafar, a theatr. Mae pobol ifanc yn creu gŵyl anhygoel lle mae gweithdai, perfformiadau a ‘digwyddiadau’ ar fynd dros bedwar diwrnod. Bachwch eich tocyn rwan hyn i aros dros nos a chymryd rhan yn yr ŵyl!”

I bobol ifanc 14 hyd at 25 oed y mae’r Ŵyl. Mae Tocyn Penwythnos yr Ŵyl ar gael am £50 a phecynnau llety’n cychwyn am £15 i’r ychydig brynwyr cyntaf lwcus. Mae tocynnau diwrnod yn £20 a £10.
Mae tocynnau GŵylGrai ar gael i’w codi yma a llety codwyr cynnar yma.

I gael rhagor o wybodaeth ac i weld y rhaglen graidd ewch ar lein yma neu Facebook neu Twitter.
https://venuecymru.co.uk/whats-on/FULL-WEEKEND-PASS/80724/booktickets.html

Mae rhaglen lawn a dewis eang o weithdai eisoes ar y gweill a rhagor o ddigwyddiadau’n cael eu cadarnhau yn y cyfnod cyn yr ŵyl. Mae’r ŵyl yn cael cefnogaeth ariannol gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru.

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share