Swydd: Cynorthwywr Marchnata Pontio
Gwynedd Greadigol

Pontio - Celfyddydau Perfformio
£21,843 - £24,565 p.a. ar Raddfa 5
Hyd y Contract
9 mis (cyfnod mamolaeth), gyda phosibilrwydd o estyniad
Dyddiad cau: 7 Gorffennaf

Gwahoddir ceisiadau am swydd lawn-amser Cynorthwywr Marchnata yn Pontio. Swydd am gyfnod penodol yw hon dros gyfnod absenoldeb mamolaeth. 

Bydd y Cynorthwywr Marchnata’n cydweithio’n agos â’r Rheolwr Marchnata'r Celfyddydau a Chyfathrebu, a rhoi cefnogaeth iddo/iddi, er mwyn codi proffil Pontio, sicrhau’r incwm uchaf posibl drwy werthu tocynnau, a chyfrannu’n greadigol at dwf a datblygiad cyson y sefydliad a chynulleidfaoedd newydd. Bydd y sawl a benodir yn ymwneud hefyd â phob agwedd ar farchnata, y wasg a chyfryngau digidol.

Byddwch wedi cael addysg i safon TGAU, NVQ Lefel III (neu gyfwerth) mewn pwnc priodol, neu gyda phrofiad cyfwerth â hynny mewn swydd debyg. Bydd gennych brofiad o weithio gyda phlatfformau e-bost, cronfeydd data CRM a gwefannau y rheolir eu cynnwys.  Mae sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da yn hanfodol gan y bydd disgwyl i chi gysylltu ac ymwneud ag ystod o fudd-ddeiliaid. 

Mae gallu cyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol i'r swydd hon.
Bydd disgwyl i'r ymgeisydd llwyddiannus ddechrau cyn gynted â phosibl ac mae'r swydd ar gael am gyfnod o 9 mis, gyda phosibilrwydd o estyniad.

Manylion llawn ar wefan Prifysgol Bangor https://jobs.bangor.ac.ukOriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share