Interniaethau Creadigol 2017
Gwynedd Greadigol

Gwnewch gais cyn 30 Mehefin i gynyddu gallu codi arian eich sefydliad!

Gwahoddir ceisiadau gan aelodau celfyddydol C&B Cymru i gymryd rhan yn y cynllun arloesol sy'n hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o godwyr arian celfyddydol yng Nghymru. Yn 2017/18 mae gan y Rhaglen Interniaethau Creadigol 2 linyn. Os yw eich sefydliad yn cyflogi o leiaf un codwr arian llawn-amser profiadal, mae Llinyn 1 yn berthnasol. Bydd pob intern yn:

• ymgymryd â lleoliad llawn amser cyflogedig am 10 mis gyda sefydliad celfyddydol dielw.

• derbyn cyflog pro-rata o £15,000 (£12,500). Bydd C&B Cymru yn darparu hyd at 85% o’r swm hwn (£10,625). Gofynnir i’r sefydliadau sy'n derbyn intern i gyfrannu y swm sy'n weddill yn ogystal a thalu Yswiriant Gwladol ac unrhyw gyfraniad pensiwn angenrheidiol.

• derbyn cefnogaeth strwythuredig gan y sefydliad celfyddydol sy’n cymryd rhan, gan gynnwys mentora gan godwr arian uwch.

• derbyn cefnogaeth strwythuredig gan fentor busnes a ddewisir yn arbennig.

• derbyn mynediad rhad ac am ddim i holl gyrsiau hyfforddi C&B Cymru mewn sgiliau codi arian a busnes.

Cliciwch yma i wneud cais am Llinyn 1 Os yw eich sefydliad yn cyflogi llai nag un codwr arian llawn-amser, mae Llinyn 2 yn berthnasol: Mae’r interniaid sy’n ymwneud â’r elfen yma eisioes wedi cwblhau interniaeth C&B Cymru 10 mis fel codwyr arian dan hyfforddiant. Bydd pob intern yn:

• ymgymryd â lleoliad rhan-amser (3 diwrnod yr wythnos) cyflogedig am 10 mis gyda sefydliad celfyddydol dielw.

• derbyn cyflog pro-rata o £17,000 (£8,500). Bydd C&B Cymru yn darparu hyd at 60% o’r swm hwn (£5,100). Gofynnir i’r sefydliad sy’n derbyn intern i gyfrannu y swm sy’n weddill yn ogystal â thalu Yswiriant Gwladol ac unrhyw gyfraniad pensiwn angenrheidiol.

• derbyn cefnogaeth strwythuredig parhaus gan godwr arian proffesiynol.

• derbyn cefnogaeth strwythuredig gan fentor busnes a ddewisir yn arbennig.

• parhau i dderbyn mynediad rhad ac am ddim i holl gyrsiau hyfforddi C&B Cymru mewn sgiliau codi arian a busnes.

Cliciwch yma i wneud cais am Llinyn 2
 
Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, peidiwch ag oedi i gysylltu ag Yvette Kemble James ar 029 2030 3023 neu e-bostiwch yvette.kemblejames@aandbcymru.org.uk.Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share