SWYDD - Rheolwr Creadigol - Castell 03
Gwynedd Greadigol

Mae STAMP yn chwilio am Reolwr Creadigol profiadol a brwdfrydig i gydweithio’n agos ag aelodau staff STAMP Caernarfon a phartneriaid Coleg Menai, CARN a CADW, ar ddigwyddiad celfyddyd creadigol yng Nghaernarfon. Bydd Castell 03 yn ddigwyddiad wythnos o hyd o 15 - 24 Mehefin. Trwy ddethol Galwad Agored, bydd gwahanol artistiaid yn arddangos, yn perfformio neu yn creu gweithiau safle-benodol y tu mewn i Furiau Castell Caernarfon a lleoliadau eraill yng nghanol y dref (i’w trafod gyda’r artistiaid).

Mae STAMP yn rhan o Raglen Creu Cymunedau Cyfoes (IPP) Cyngor Celfyddydau Cymru, sef y Rhaglen adfywio dan arweiniad y celfyddydau. Dan arweiniad Cyngor Gwynedd, mewn partneriaeth â Galeri, CADW a Chymunedau yn Gyntaf, mae’r rhaglen yn cwmpasu gwaith prosiect creadigol gyda nifer o grwpiau cymunedol, artistiaid a sefydliadau ledled yr ardal a law yn llaw â Phartneriaeth Adfywio Glannau Caernarfon.

Mae cyfanswm cyllideb y prosiect o £ 44,100 ar gael, gan gynnwys ffi o £ 10,000 i'r Rheolwr Creadigol.

Dyddiad cau ceisiadau 12pm dydd Llun 12 Chwefror

Dyddiad y cyfweliad Dydd Mawrth 20 Chwefror

Dyddiad cychwyn yn y swydd 26 Chwefror

Gellir lawrlwytho'r briff yma

 

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share