Chwilio am Gynigion ar Gyfer Cyfres o Gomisiynau Blynyddol Newydd
Gwynedd Greadigol

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau: 9am 5 Mehefin 2017,

Mae Oriel Wrecsam yn chwilio am gynigion ar gyfer cyfres o gomisiynau blynyddol newydd sbon i’w harddangos yn y ganolfan gelfyddydau a marchnad newydd sydd werth miliynau.

I’w osod ym mis Mawrth 2018, bydd comisiwn cyntaf ‘Wal Pawb' yn creu canolbwynt i holl ymwelwyr adeilad Marchnad y Bobl. Bydd hefyd yn cael llawer o sylw cenedlaethol a rhyngwladol gan y bydd yn cael ei ddadorchuddio ar yr un pryd â lansiad ein canolfan newydd, cadarnle i’r celfyddydau yng ngogledd-ddwyrain Cymru.

Bydd y wal yn cynnwys arddangosfa ar ffurf hysbysfwrdd symudol tair delwedd, gyda ffrâm o golofnau prism triongl a fydd yn troi 120 gradd ar y tro i ddangos tair delwedd wahanol yn eu trefn.

Mae’r cyfle hwn ar gael i unigolion neu grwpiau creadigol yn y Deyrnas Unedig. Er nad yw gradd mewn maes creadigol yn hanfodol, mae’n ddymunol i’r ymgeisydd allu dangos eu gweithgarwch creadigol yn y gorffennol.
Er mwyn cyflwyno cynnig ar gyfer comisiwn Wal Pawb, anfonwch e-bost at james.harper@wrexham.gov.uk gyda’r dogfennau canlynol wedi’u hatodi:

• Hyd at 6 delwedd o enghreifftiau perthnasol o waith blaenorol (dolen gwefan i bortffolio ar lein wedi’i dderbyn)
• CV–dim mwy na dwy ochr
• Cynnig ysgrifenedig 500 gair, gan gynnwys manylion strategaeth ymgysylltu ac amserlen.
• Hyd at 5 delwedd/fideo dangosol sy’n ymwneud â’ch gwaith a gynigir – brasluniau, delweddau ymchwil ac ati (mae’n rhaid i fideos fod ar ffurf gwe-ddolen gyda’r cyfrinair, lle bo hynny’n berthnasol).
• Dadansoddiad o’r gyllideb

PDF gyda rhagor o wybodaeth

• Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau yw 9am 5 Mehefin 2017, gyda chyfweliadau i’w cynnal yn yr wythnos sy’n dechrau 12 Mehefin.
• Gall cyfweliadau gael eu cynnal yn bersonol neu drwy skype.
• Mae datblygiad Marchnad y Bobl Oriel Wrecsam yn cael ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Rhaglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid Llywodraeth Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

 

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share