SWYDD - Cydlynydd Ymgysylltu "Mannau Coll"
Gwynedd Greadigol

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: 19 Mehefin 2017

Mae CALL CIC ('Culture Action Llandudno') yn fenter gymdeithasol a sefydlwyd i hwyluso adfywiad diwylliannol yn Llandudno, gogledd Cymru.

Ar hyn o bryd, maent yn cyflwyno rhaglen dair blynedd o hyd o ddigwyddiadau a gweithgareddau yn rhan o'n prosiect, "Mannau Coll".

Maent yn chwilio am unigolyn galluog a deinamig i weithio fel Cydlynydd Ymgysylltu ar ein rhan. Byddwch yn gyfrifol am ein gwaith estyn allan cymunedol ac am ddatblygu cynulleidfaoedd.

Mae'r rôl yn un llawrydd, ran amser a bydd y cytundeb yn para am 9 mis. Ariennir y prosiect hwn gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac Ystadau Mostyn Cyf.

I gael mwy o wybodaeth anfonwch e-bost at info@cultureactionllandudno.co.uk

Cyfweliadau: 26-28 Mehefin 2017
Cynnig y cytundeb: 30 Mehefin 2017
Dechrau’r cytundeb: 03 Gorffennaf 2017 (agored i drafod)
Mae'r prosiect hwn yn ffrwyth menter gydweithredol a chymorth ariannol gan gronfa
Creu : Cymunedau : Cyfoes Cyngor Celfyddydau Cymru ac Ystadau Mostyn Cyf.


 

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share