Galw am berfformwyr ar gyfer PARADE – Dawns I Bawb
Gwynedd Greadigol

Mae Dawns I Bawb yn ymuno gyda Chwmni Dawns Genedlaethol Cymru, Marc Rees, Cerddorfa Genedlaethol Cymru a Pontio I ddathlu 100 mlynedd ers y PARADE gwreiddiol fydd yn cael ei gyflwyno yn Pontio, Bangor. Roedd y PARADE gwreiddiol yn ddarn chwyldroadol diwylliannol ac wedi achosi tipyn o sgandal yn ei amser.

Mae Dawns i Bawb yn chwilio am 20-24 o bobl 16+ oed i berfformio fel gweithwyr / protestwyr yn y cynhyrchiad yn Pontio, Bangor.

Bydd hwn yn berfformiad preomenàd, a bydd y grwp yn cyflawni rôl gorfforol fydd yn cynnwys cael eu coreograffu o ran symudiadau o un lle I llall. Bydd y darn yn cael ei berfformio'n ddwyieithog ac efallai y bydd gofyn i'r perfformwyr lefaru. Does dim rhaid cael profiad blaenorol ac mae croeso i bobl o bob gallu a chefndir.

Bydd yr ymarfer cyntaf yn cymryd lle yn ardal Caernarfon, ar 2/3 Medi ac yn dilyn ar 7/8 Hydref. Bydd ymarfer ychwanegol yn cymryd lle ar gyfer wythnos y cynhyrchiad, sydd I'w gadarnhau.

Dyddiad y perfformiad yw 28/29 Hydref. Bydd ymarferion technegol a gwisg yn cymryd lle ar 2/27 Hydref 2017. Bydd rhaid I chi fod ar gael ar gyfer yr holl ymarferion yma.

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn rhan o'r prosiect, cysylltwch gyda Emma-Jane Sutcliffe ar 07917688437 neu ar ebost emma-jane@dawnsibawb.org i ddangos diddordeb.

logos

 

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share