Penwythnos Anferthol
Gwynedd Greadigol

Edrychwn ym mlaen i’ch gweld yn ystod y Penwythnos Anferthol ar 16 & 17 o Fedi!...

Cliciwch yma i lawrlwytho'r daflen fel pdf

Cliciwch yma am gopi o Helfa Drysor, Stryd Y Plas Y Penwythnos Anferthol
Cliciwch yma am gopi o’n poster i rannu gya’ch ffrindiau!

RHYBUDD! PENWYTHNOS ANFERTHOL O’N BLAENAU!

parade

Swigod, paentio wynebau, gweithdai crefft a chartwns, helfa drysor a gweithgareddau awyr agored – dim ond rhai o’ digwyddiadau sydd wedi’u trefnu fel rhan o ddathliadau canmlwyddiant Roald Dahl yng Nghaernarfon ar Fedi’r 16eg a’r 17eg.

Bydd y penwythnos ANFERTHOL, a drefnir gan Lyfrgell Gwynedd, Uned Celfyddydau Cymunedol Cyngor Gwynedd a Palas Print, gyda chefnogaeth Llenyddiaeth Cymru a Llywodraeth Cymru fel rhan o ddathliadau Roald Dahl 100 Cymru, yn cychwyn gyda taith storiol yng nghwmni Sian Teifi ac Idris Morris Jones nos Wener 16eg Medi, ac yn parhau drwy’r dydd Sadwrn gyda gweithgareddau hwyliog ac amrywiol yn Llyfrgell a Stryd y Plas Caernarfon.

“Ein amcan wrth drefnu’r digwyddiad oedd i gael lot o hwyl wedi’i ysbrydoli gan waith Roald Dahl,” meddai Nia Gruffydd, Rheolwr Gwasanaethau Defnyddwyr Llyfrgell Gwynedd.

“Roeddem yn awyddus i ddod â gwaith Roald Dahl yn fyw, ac i ysbrydoli creadigrwydd plant gyda celf a chrefft, gweithgareddau awyr agored, digwyddiad theatrig, ac wrth gwrs, darllen ac ysgrifennu,” ychwanegodd.

Bydd cyfle i blant fwynhau sioe Mewn Cymeriad wedi’i ysbrydoli gan waith Roald Dahl, ac i gydweithio gyda Gwawr Roberts mewn gweithdy crefft i greu rhywbeth anferthol yn y Llyfrgell bore Sadwrn.

plentyn

Yn ystod y prynhawn bydd Stryd y Plas, Caernarfon yn wledd o weithgaredd a lliw i ddathlu gwaith Roald Dahl, gyda gweithgareddau i blant o bob oed ar y stryd ac yn y siopau. Bydd Elfennau Gwyllt – cwmni lleol sy’n arbenigo mewn ysbrydoli plant gyda gweithgareddau awyr agored, yn cynnal gweithgareddau gwyllt a gwallgo yn y stryd. Bydd plant yn gallu rhoi tro ar foglynnu metel gydag Ann Catrin Evans, gallant fentro creu cartwns gyda’r cartwnydd Huw Aaron, neu ymuno mewn gweithdy sgwennu gyda Bethan Gwanas, ymysg pethau eraill gwyllt a gwallgo yn y stryd.

“Dw i’n gobeithio y bydd y stryd yn llawn bwrlwm a lliw, gyda teuluoedd yn ymuno yn yr helfa drysor a’r gweithgareddau eraill fydd yn cael eu cynnig gan Elfennau Gwyllt, Dr Ziggs Cimera ac eraill,” meddai perchennog Palas Print, Eirian James

“Mae nifer o’r busnesau yn y stryd yn cymryd rhan, a dw i’n gobeithio bydd pawb yn gwisgo fyny fel eu hoff gymeriadau Roald Dahl i fwynhau pnawn o hwyl a sbri,” ychwanegodd.

Am wybodaeth bellach am y Penwythnos ANFERTHOL, gallwch gasglu rhaglen o’r Llyfrgell neu Palas Print, neu ei lawrlwytho yma.

Mae angen tocynnau ar gyfer rhai digwyddiadau. Cysylltwch â Llyfrgell Caernarfon 01286 679463 neu Palas Print 01286 674631 am docynnau.

Am wybodaeth bellach am y penwythnos neu ddigwyddiadau unigol, cysylltwch â’r trefnwyr

Nia Gruffydd, Llyfrgell Caernarfon 01286 679463 niagruffydd@gwynedd.llyw.cymru,

Gwawr Roberts, Uned Celfyddydau Cymunedol, Cyngor Gwynedd 01286 679721 gwawrwynroberts@gwynedd.llyw.cymru

Eirian James Palas Print 01286 674631
eirian@palasprint.com

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share