Be sy’ mlaen?

Arddangosfa ‘Rhagolwg’ yn cyflwyno wyth myfyriwr ail flwyddyn y cwrs gradd Celfyddydau Cain Coleg Menai 3.5.19 – 31.5.19
Noson agoriad: Agorir arddangosfa yn swyddogol gan Rhys Mwyn Nos Wener 3/5/19 18:30yh ae’r arddangosfa ‘Rhagolwg’ yn cyflwyno wyth myfyriwr ail flwyddyn y cwrs gradd Celfyddydau Cain Coleg Menai ac yn rhoi cyfle iddynt archwilio themâu personol, syniadau a diddordebau creadigol drwy amrywiaeth o ddisgyblaethau, gan gynnwys: darlunio, peintio, cerflunio, gwaith argraffu a gweithgaredd aml-gyfryngol.

Cynhelir yr arddangosfa flynyddol fel
partneriaeth cydweithredol rhwng Galeri a’r coleg celf leol Coleg Menai, gan rhoi’r cyfle i’r myfyrwyr i arddangos yn broffesiynol, arbrofol, tu allan i gyd-destun y stiwdio.