Be sy’ mlaen?

Celfyddydau a Busnes Cymru
Mae’n bleser gan A&B Cymru gyhoeddi cynllun peilot menter newydd a ariennir gan Sefydliad Foyle.

Nod Sgiliau ar gyfer Llwyddiant yw rhoi’r adnoddau angenrheidiol i sefydliadau celfyddydol i fod yn weithrediadau cadarn, cynaliadwy a hyderus. Gan adeiladu ar lwyddiannau Rhaglenni Datblygiad Proffesiynol C&B Cymru, mae’n wasanaeth wedi’i deilwra sy’n nodi heriau sy’n wynebu ac yn darparu atebion effeithiol ac ymarferol i’w goresgyn.

Am fanylion llawn ac i wneud cais cliciwch yma

Edrychwn ymlaen at dderbyn eich ceisiadau.