Be sy’ mlaen?

Lleoedd Barddoniaeth - cyfres o breswylfeydd barddoniaeth yng Nghastell Caernarfon
Castell Caernarfon yn croesawu’r bardd o Gymru, Gillian Clarke, fel rhan o Lleoedd Barddoniaeth - cyfres o breswylfeydd barddoniaeth sy’n ymestyn trwy Gymru a Lloegr.
Mae Lleoedd Barddoniaeth yn cynnig cyfle gwych i chi wella’ch barddoniaeth - neu roi cynnig ar ysgrifennu cerdd am y tro cyntaf - dan anterth y bardd Gillian Clarke, enillydd Medal Aur y Frenhines am Farddoniaeth a sylfaenydd Tŷ Newydd The National Writing Canolfan Cymru.
Bydd Gillian yng Nghastell Caernarfon ar Ddydd Mercher 26 - Gwener 28 Mehefin - bydd yn cynnal dau weithdy hanner diwrnod (dwy awr yr un) gyda hyd at 20 o bobl. Y themâu a gaiff eu harchwilio fydd hanes y castell a mwy o hanesion personol hefyd - gan gymryd ysbrydoliaeth o’r themâu Lleoedd o Farddoniaeth o le, hunaniaeth a threftadaeth. Mae’r cyfnod preswyl a’r gweithdai wedi’u hariannu’n llawn diolch i Arts Council England, yr AHRC a Chronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol.
Dyma’r sesiynau a gynigir:
* Dydd Mercher 26ain 10.30 - 12.30
* Dydd Mercher 26ain 2.30– 4.30
* Dydd Iau 27ain 10.30 - 12.30
* Dydd Iau 27ain 2.30– 4.30