Be sy’ mlaen?

Ysgrifennu i Iacháu
Ysgrifennu i Iacháu

Bydd y cwrs hwn yn edrych ar sut y gall ysgrifennu creadigol a darllen llenyddiaeth berthnasol helpu gyda’r broses iachau. Byddwn yn profi drosom ein hunain rym ysgrifennu personol, ac yn defnyddio hyn i edrych ar sut y gallwn helpu pobl eraill. Cwrs yw hwn sydd wedi’i gynllunio’n benodol ar gyfer ymarferwyr a gofalwyr, a bydd yn rhoi syniadau am weithdai arloesol ac adnoddau a fydd yn paratoi ac yn galluogi’r rheini sy’n cymryd rhan i barhau â’r gwaith y tu allan i Dŷ Newydd.

Llun 14 Hydref 2019 - Gwener 18 Hydref 2019

Tiwtor / Victoria Field

Darllenwyr Gwadd / Rachel Kelly & Y Poetry Exchange

Ffi’r Cwrs / O £425 - £550 y pen

Genres / Iechyd a LlesYsgrifennu Creadigol

Iaith / Saesneg

Am fwy o fanylion ac i archebu ewch i wefan Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd