Be sy’ mlaen?

Oriel Brondanw Agored 2020
Dyddiad Cau - 26 Ionawr!

Galw Artistiaid - Arddangosfa Agored Oriel Brondanw 2020

Cliciwch yma i lawrlwytho ffurflen gais

Dyddiadau pwysig:

• Dyddiad olaf derbyn ceisiadau: dydd Sul, 26 Ionawr 2020

• Hysbysu artistiaid a fu’r cais yn llwyddiannus ai peidio: 3 Chwefror 2020

• Diwrnod olaf derbyn darnau celf yn Oriel Brondanw: 1 Mawrth 2020

• Lansio’r Arddangosfa Agored: dydd Sul, 15 Mawrth 2020

• Cyfnod yr Arddangosfa: 15 Mawrth tan 19 Ebrill 2020

Unrhyw ddryswch, cysylltwch yma