Newyddion

Ariannwyd a chefnogwyd 17 prosiect celfyddyd ac iechyd arloesol ledled Cymru gan HARP. Dyma’u hanes yn arloesi: be wnaethant, be ddysgwyd, a beth nesafRhwng 2019-2022, daeth Cyngor Celfyddydau Cymru, Nesta, Y Lab (Prifysgol Caerdydd) ag eraill ynghyd i lansio Iechyd, Celfyddydau, Ymchwil a Phobl – neu HARP. Y pwrpas oedd i ddeall sut gall y celfyddydau chwarae mwy o ran yn ein hiechyd a’n llesiant.

Mae HARP wedi cefnogi 17 o brosiectau celfyddydol ac iechyd arloesol ar draws Cymru – o ganu ar gyfer dementia, i gymorth creadigol i bobl sy’n byw gyda chaethiwed a llawer mwy. Cefnogodd nifer o’r prosiectau bobl yn ystod y pandemig COVID-19. Cyfnod a oedd yn hynod ynysig lle roedd llawer yn wynebu sialensiau iechyd meddwl.

Mae’r hyn a wnaethpwyd, sut y gwnaethpwyd hynny a’r hyn a ddysgwyd wedi’u

cynnwys mewn adnodd ar-lein newydd.

Cymerwch gip yma