Newyddion

Arolwg Llyfrgelloedd GwyneddMae Llyfrgelloedd Gwynedd wedi rhedeg tipyn o gyrsiau yn 2019/20, ac un peth yn gyffredin, ydi bod nifer uchel iawn o’r mynychwyr yn son am ba mor pwysig a llesol maent wedi bod i’w iechyd meddwl…

Addysg i Oedolion – Ydych chi’n hoffi’r syniad o ddysgu neu fynychu cwrs ar bwnc o ddiddordeb i chi? Rydym eisiau holi barn pobl Gwynedd a Mon ar y math o gyfleon dysgu yr hoffech eu gweld ar gael. Tybed oes gennych chi funud neu ddwy i’n helpu trwy gwblhau’r holiadur hwn os gwelwch yn dda?

Cliciwch yma i gwblhau’r Arolwg

Diolch.