Newyddion

Gafael TirSioe ar-lein sy’n adrodd stori hawliau tir a phrotest yng Nghymru.

Mae’r sioe yn dilyn hynt a helynt y werin a’u brwydr dros fywyd gwell. Adroddir eu straeon i gyfeiliant hen faledi a chaneuon, a chawn glywed am frenhinoedd, ffermwyr yn croeswisgo, pregethwyr radical, gweithwyr tir ac undebau. Dyma fil o flynyddoedd o hanes wedi ei wasgu i mewn i 4 pennod ar-lein. Ynghyd â thynnu ar gelfyddydau gwerin Cymru, mae’r sioe’n cyffwrdd ar wleidyddiaeth, hawliau dynol, rhyddid meddwl a mynegiant, yr hawl i wrthdystio a hanes democratiaeth ym Mhrydain.

Sioe gyntaf Hydref 25ain, manylion llawn ar y dolenni isod :

Tocynnau

1 bennod - £7 (gostyngiad incwm isel £4)

4 pennod - £22 (gostyngiad incwm isel £16)

Archebwch tocynnau yma

Am fwy o wybodaeth, gwelwch y dudalen Facebook yma

neu’r wefan yma