Newyddion

Gwobrau Marsh am Ragoriaeth mewn Addysg Orielau 2020Ydych chi’n adnabod rhywun sy’n gwneud gwaith rhagorol ymmaes addysg orielau neu addysg a dysgu celf weledol?

Mae Engage, y Gymdeithas Genedlaethol er Addysg mewn Orielau, ac Ymddiriedolaeth Marsh Christian yn falch i gyhoeddi bod enwebiadau ar agor ar gyfer Gwobrau Marsh am

Ragoriaeth mewn Addysg Orielau 2020. Mae’r Gwobrau’n cydnabod ac yn dathlu cyflawniad y rheini sy’n gweithio ym maes dysguac addysg mewn cyd-destun oriel neu’r celfyddydau gweledol (hunangyflogedig, cyflogedig neu fel gwirfoddolwyr) yn y DU ac yn rhyngwladol. Rydym yn cydnabod bod 2020 wedi bod yn flwyddyn anodd i bobl sy’n gweithio yn y celfyddydau, a chroesawn enwebiadau i gydweithwyr rydych chi wedi gweithio gyda nhw, yn cynnwys cydweithwyr sydd ar ffyrlo ar hyn o bryd neu bobl rydych chi wedi gorfod rhoi’r gorau i weithio gyda nhw yn ystod y pandemig coronafeirws.

Dyddiad cau enwebiadau: 10.00 am, dydd Mercher 1 Rhagfyr 2020

Cynhelir y seremoni wobrwyo ar-lein yn gynnar yn 2021.

Enwebwch gydweithiwr ar gyfer Gwobrau Marsh 2020