Newyddion

Holiadur Adborth CARNBlwyddyn Newydd Dda

Gobeithio eich bod chi wedi cael seibiant braf dros y Nadolig, er efallai ychydig yn wahanol i’r arferol.

Hoffem ddechrau’r flwyddyn gyda cael eich adborth ar CARN a defnyddio eich adborth i greu a siapio CARN dros y blynyddoedd nesaf.

Gyda’r nod o ddefnyddio’ch barn a gobeithio am ddyfodol

CARN a sut y gallwn barhau i gefnogi chi fel cymuned. Rydym ni eisiau dyfodol CARN i gynrychioli ein haelodau a’n defnyddwyr orau ag y gallwn.

Ac felly, rydyn ni wedi creu holiadur, gwelwch y ddolen

isod. os fyddwch chi mor garedi a’i gwblhau erbyn y dyddiad cau 27 Ionawr 2021.

Hefyd, ymunwch â ni ar-lein, ble y byddwn yn parhau i gynnig cyfleoedd a digwyddiadau rhithiol: www.carncelf.com.

Diolch

Cofion gorau a chymerwch ofal

Menna a’r tîm CARN

Cliciwch yma i llenwir holiadur