Newyddion

Newyddion Frân WenCynlluniau nyth creadigol i bobl ifanc ym Mangor gam yn nes wedi penodiad penseiri.

Mae cynlluniau ar gyfer ein canolfan newydd sydd am “roi cyfle cyfartal i bobl ifanc gael mynediad i’r celfyddydau creadigol,” wedi cymryd cam pwysig ymlaen gyda phenodiad y penseiri Manalo & White.
Bydd safle yr hen Eglwys Santes Fair ym Mangor yn cael ei drawsnewid yn hwb creadigol pwrpasol gwerth £3.2m i blant a phobl ifanc fel rhan o’r cynllun.
Byddwn yn rhoi bywyd newydd i adeilad sy’n bwysig i’r dreftadaeth leol a’i atgyfodi yn gartref i’r cwmni. Bydd yn ased cymunedol gan gyfrannu tuag at adfywiad a chynnig diwylliannol yr ardal.
Mae’r cam datblygu wedi sicrhau cefnogaeth ariannol gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Rhaglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio Llywodraeth Cymru a’r Gronfa Treftadaeth Bensaernïol.
Mwy o fanylion yma

Dathlu llwyddiant Llwybrau Llachar

Mae to newydd o artistiaid ifanc gydag anghenion arbennig yn cynnal dathliad cyhoeddus i arddangos eu gwaith creadigol fel rhan o gynllun newydd.
Mwy o fanyilion yma