Newyddion

Newyddion Mis Mai gyda CARNYn sgil yr argyfwng Coronafeiws yr ydym wedi cau ORIEL CARN am y tro.

Ond rydym yn ceisio barhu i fod yn rwydwaith sy’n cynnig gweithgareddau a cefnogaeth i’n artistiaid, cynulleidfa a’n gymuned.

Rydym wedi bod ac yn parhau i gynnal her y dydd ABC i blant a teuluoedd yn oystal â heriau dyddiol Clwb Darlunio CARN. Weler rhain yn cael eu rhannu yn ddyddiol ar ein cyfryngau cymdeithasol(manylion isod) neu’n cael ei rannu ar ebost os sr ein rhestr bostio.

Yr ydym ni hefyd wedi cychwyn postio fidios mae rhai o artistiaid \ a ffrindiau CARN wedi’u creu ini.

- Fidios fel ABC gyda gweithgaredd celf a chrefft i blant a theuluoedd, fydd yn cael eu rhannu bob yn ail Dydd Sadwrn, y nesaf i’w rannu ar y 16/05.

- A rhai ar gyfer ein Clwb Darlunio bob yn ail nos Lun am 6:30yh, y nesaf i’w rannu ar y 18/05.

- A fidios Stiwdio Pwy? yn cynnig cipolwg tu ôl i’r lleni ini o artistiaid yn eu stiwdios, neu stiwdios dros dro yn yr cyfnod ohoni. Y cyntaf i’w rannu nos Iau 07/05 am 6:30yh.

Manylion ble gallwch weld y fidios hyn:

Facebook

Instagram

Gwefan

YouTube

Ar nodyn arall, rydym wrthi yn gwneud newidiadau i’n gwefan wrth addasu i’r newid byd cyfredol. Gan obeithio y bydd yn fwy hygyrch ac addas i’n anghenion ni gyd o dan yr amgylchiadau. Felly cadwch olwg allan am rhagor o wybodaeth…..

Er y cyfnod rhyfedd a pryderus, mae’n braf fod y celfyddydau yn cynnig resbeit i bobl o’u pryderion. A mae sawl cyfle ar gael yma yng Nghymru fach. Weler isod gyfleoedd sydd ar gael gyda Codi Pais â Pontio, a gyda Sefyldiad Celf Josef Herman Art Foundation Cymru ar y cyd â Elusen Mind.

Mae croeso i chi gysylltu â CARN trwy ebyst yma os oes gynnoch chi syniadau neu eisiau derbyn rhagor o wybodaeth am unrhywbeth wedi’i nodi uchod.

Fel arall, gobeithio eich bod chi gyd yn cadw’n iach ac yn cadw’n saff, a chofiwch wrth #arosadref rydym ni’n #arosynddiogel.

Cofion Cynnes iawn

Menna a CARN

Ewch i adran ‘Be Sy’ mlaen’ y wefan hon i gael manylion llawn digwyddiadau ar-lein CARN