Newyddion

Pleidleisiwch am prosiect Pontio & MaesNi’ ‘Ar y Stryd’Ar y Stryd

Mae BLAS, Pontio ar y cyd gyda Maes Ni. Maesgeirchen wedi cyrraedd rownd derfynol grant yr Heddlu Eich Cymuned, Eich Dewis. Byddai derbyn y pres yn golygu datblygu prosiect newydd cyffrous ym Maesgeirchen.

Mae COVID wedi rhoi stop ar nifer o weithgareddau sydd ar gael i bobl ifanc, sydd bellach gyda nunlle i fynd ond i’r stryd. Felly ein bwriad ni yw mynd â gweithgareddau celfyddydol i’r stryd at bobl ifanc, mewn modd saff a hwyliog.

Mae sawl prosiect cyffrous wedi cyrraedd y rownd derfynol, ond rydym yn gofyn yn garedig i chi gefnogi ein cais, er mwyn cefnogi ein pobl ifanc mewn cyfnod heriol.

Cliciwch ar y ddolen hon a sgroliwch i lawr Gwynedd i ddewis y prosiect o’r enw ‘Pontio, Canolfan Celfyddydau ac Arloesi, Prifysgol Bangor- Ewch ag ef i’r prosiect Street’