Newyddion

Plwg.CymruWefan newydd i cysylltu ysgolion ac athrawon gyda phobl greadigol a sefydliadau diwylliannol, i danio creadigrwydd disgyblion

Creu a chwilio am gyfleoedd ar plwg.cymru – gwefan newydd sy’n paru diwylliant ac addysg ledled Cymru. Athrawon: Dewch o hyd i’r artist, y person creadigol, neu’r sefydliad celfyddydau/diwylliant cywir i weithio ochr yn ochr â chi a’ch disgyblion. Pobl Greadigol: Dewch o hyd i athrawon neu ysgolion sy’n chwilio am rywbeth y gallwch chi ei gynnig. Gwreiddio’r celfyddydau mynegiannol a dysgu creadigol mewn ysgolion.

Cliciwch yma i mynd i wefan newydd Plwg!