Cyfeiriadur
Gwynedd Greadigol

Rhestr o gategorïau sy’n crynhoi’r mudiadau, canolfannau ac unigolion ...
mwy »


Newyddion
Gwynedd Greadigol

stiwdio gelf

Swydd: Cyd-gysylltydd Prosiect - Prosiect Plas Carmel, Anelog, Aberdaron
Nod y prosiect yw adfer hen gapel hanesyddol ynghŷd â thŷ capel ar gyfer ei osod i deulu ...
mwy »

Beth sy' mlaen
Gwynedd Greadigol

23/07/2016 i 24/07/2016
Ffair Ffibr a Ffabrig
17/06/2016 i 22/07/2016
Rhowch Gynnig ar Rhywbeth Newydd yn cyflwyno: Celf a Chrefft
mwy »


Croeso i Gwynedd Greadigol

Dyma ganolbwynt gwybodaeth, newyddion a chyfleoedd ym maes y celfyddydau i Wynedd. Gwefan
‘dan ofalaeth Gwynedd Greadigol yw hon sy’n derbyn cefnogaeth a mewnbwn gan Uned Celfyddydau Cymunedol, Cyngor Gwynedd. Mae croeso i chi gysylltu â ni i rannu manylion eich gweithgareddau, rhowch wybod i ni am ddigwyddiadau creadigol yr ydych yn eu trefnu ac fe allwn
eu hysbysebu yma i chi. Cadwch lygad ar ein gwefan am y wybodaeth ddiweddaraf a dilynwch ni
ar Facebook a Twitter.

mwy »


Gwynedd

mwy »

Facebook Twitter YouTube .

 

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share