Newyddion

Dyma restr o newyddion o bob math ym maes y celfyddydau yng Ngwynedd. Mae croeso cynnes i chi yrru manylion eich storiau i ni!
Ymaelodi hefo Gwynedd Greadigol!

Rydym yn awyddus i gynyddu nifer ein haelodau.... mwy

Galwad agored - artistiaid a chrefftwyr i gynal gweithdai undydd... mwy

Gwirfoddolwr Diwrnodau Meddiannu Kids in Museums – Gogledd Cymru... mwy

Cyngor Gwynedd - Comisiwn Creadigol - Celfyddydau Cymudenol - Leihau'r defnydd o blastic drwy dulliau celfyddydol a chreadigol... mwy