Artistiaid

Mari Elain GwentCyfeiriad: Mari Gwent Hen Ardd Llanuwchllyn Y Bala Gwynedd LL23 7TW

Ffôn: 07788 450453 Ebost: marigwent@hotmail.com

Defnyddiaf gyfryngau cymysg i greu cerfluniau a murluniau tri dimensiwn. Arbrofaf yn greadigol wrth gydweithio â chymunedau mewn gweithdai celf. Mae gen i brofiad yn y maes celf er budd iechyd a lles. Mae gen i hefyd gefndir mewn cynllunio ar gyfer theatr, creu propiau ac addurno ffenestri siopau.