Artistiaid

The Gallery, AberdyfiCyfeiriad: The Gallery, Aberdyfi, Gwynedd, LL35 0EH

Ffôn: 01654 767319 Gwefan: www.galleryaberdyfi.co.uk Ebost: claire@galleryaberdyfi.co.uk

Mae Claire a Glyn Davies yn peintio dyfrluniau ac wrthi’n datblygu amrywiaeth o luniau inc acrylig bywiog, printiau, cardiau yn ogystal â ffotograffau. Ar y cyd â’u merch Rowena, sydd hefyd yn artist, maent yn cynnig agwedd newydd ar dir a môr Cymru.

Mae ‘The Gallery’, Aberdyfi yn agored yn ddyddiol drwy’r flwyddyn ac yn arddangos lluniau trawiadol, dewis eang o gardiau cyfarch dethol, tlysau a nwyddau seramig. Mae gwasanaeth cyhoeddi ar gael hefyd ar gyfer artistiaid a ffotograffwyr.