Be sy’ mlaen?

Gig Bonnie Dobson gyda Lords of Thyme a gwestai arbennig Keith ChristmasDydd Gwener 05 Hydref 8:00 pm Neuadd Ogwen, Bethesda

Bydd enw cyfarwydd yn ymddangos yn Neuadd Ogwen ar nos Wener 5 Hydref. Bydd Bonnie Dobson y gantores o Toronto, Canada a ddechreuodd ei gyrfa yn chwarae gyda cherddorion fel Richie Havers a Bob Dylan cyn ymgartrefi yn ddiwylliant Gwerin Grenwich Village yn Efrog Newydd. Roedd ei albwm cyntaf ar Prestige yn boblogaidd a daeth clod mawr iddi.

Yn 1965 ysgrifennwyd gân gan Bonnie daeth yn glasur o’r cyfnod. Roedd y gân (Take me for a walk through the) Morning Dew yn gân a ddaeth yn un o brif anthemau’r 60au hwyr.

Roedd yn anthem wrth-niwclear gyda cherddorion fel Robert Plant, Jeff Beck, The Gratefull Dead Lulu a’r brodyr Allman yn ei ganu yn fyw. Aeth Bonnie Dobson o nerth i nerth wrth iddi arwyddo gyda chwnmni recordio RCA a gweithio hefo’r cynhyrchydd enwog Ben Mc Peek. Rhyddhawyd dau albwm pwerys yn y cyfnod yma. Roedd hwn yn gymysgedd o draciau gan gerddorion fel Harry Nilsson a Dino Valenti. Er mae rhaid dadlau na ei chaneuon gwreiddiol oedd y rhai gorau, gyda’i baled “Winters Going” yn creu ias. (Roedd y gân yma wedi ei ail weithio gan Karen Elson, cyn gwraig Jack White yn 2012).

Bydd y band gwerin rock Lords of Thyme hefyd yn ymddangos gyda Bonnie. Maent yn fand egnïol ac wedi ennill clod anferthol gan gylchgronau fel Roots a Shindig.

Yn dychwelyd nôl I Neuadd Ogwen ar ôl gig llwyddiannus ym mis Ebrill mae Keith Christmas. Bydd Keith yn chwarae cymysgedd o ganeuon o’i album diweddaraf Crazy Dancing Nights a chlasuron o’r gorffennol. Mae Keith yn hen law ar y sin gwerinol. Mae wedi chwarae ei gitâr Ffender Palenco ar album cyntaf David Bowie (a gafodd ei ail rhyddhau yn 1972 gan RCA fel Space Oddity) ar ‘Letter to Hermione’, ‘God Knows I’m Good’ and Occasional Dream’.